02 januari Landschap triënnale

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd
  • Locatie Waddendelta

In 2023 worden onder de titel DYNAMISCHE WADDENDELTA de schijnwerpers op de Waddenkust gezet. De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek van zowel bewoners als bezoekers.