Rapport herinspectie digitoegankelijkheid

InnovatieX was voorheen Innovatie-estafette. In januari 2022 is het rapport over de digitoegankelijkheid van www.innovatie-estafette.nl gepubliceerd.