Toegankelijkheid van deze website

De Rijksoverheid wil dat iedereen in Nederland, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

Toegankelijkheidsverklaring

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor deze website is opgesteld op 23-12-2021.

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.cms
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van Digitale Toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.
  • Wij hebben de toegankelijkheid door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Na de rapportage hebben wij de toegankelijkheidspunten aangepast. 
  • Wij hebben het voornemen om nog een keer een digitoegankelijkheidstoets te laten uitvoeren.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

In het register op toegankelijkheidsverklaring.nl vind je toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het overzicht met verklaringen van het ministerie van I en W.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.