Toegankelijkheid van deze website

De Rijksoverheid wil dat iedereen, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

Toegankelijkheidsverklaring

In de Wet digitale overheid (Wdo) staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De status van deze website is: 'Voldoet Gedeeltelijk (B)'. Deze verklaring geldt voor InnovatieX en is voor het laatst gewijzigd op 04-04-2024.

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan ontwerp, bouw en inhoud.
  • Onderzoek naar de status van de toegankelijkheid. Deskundigen onderzoeken (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we waar mogelijk duurzaam op. 
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van Digitale Toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

In het Dashboard DigiToegankelijk vind je toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het overzicht met verklaringen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.