Rapport toegankelijkheid content InnovatieX

Het deelonderzoek naar de toegankelijkheid van de content van de website innovatiex.nl is afgerond op 31 januari 2024. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.