Innovatienieuws van de Rijksoverheid

Tijdens de InnovatieExpo 2021 stonden de opgaven Circulaire Economie, Energietransitie en Verstedelijking en Mobiliteit centraal. Wat doet de Rijksoverheid eigenlijk allemaal op dit gebied? In de maand juni presenteerde de Rijksoverheid verschillende initiatieven, rapporten en subsidies voor innovatie in de circulaire economie, energietransitie en mobiliteit. Hieronder hebben wij een kleine greep uit dit nieuws op een rijtje gezet. 

Een Newton Cradle maar dan met gloeilampen in plaats van ijzeren ballen
Beeld: ©Innovatie Estafette

Rapport brengt kansen en knelpunten circulaire zonnepanelen in kaart

Grootschalige energieopwekking met behulp van zonnepanelen wordt steeds belangrijker en deze markt groeit hard. Maar wat gebeurt er met al die zonnepanelen aan het einde van hun levensduur? Het onderzoeksrapport 'Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV' brengt de belangrijkste knelpunten in beeld. De nadruk ligt daarbij op het materiaal en de technologie. 

Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van 20 tot 30 jaar. Dit leidt tot een sterk groeiende afvalstroom. De focus van industrie en overheden lag tot nu toe vooral op het omlaag brengen van kosten van zonne-energie. Nu moet die verlengd worden naar het ontwikkelen van oplossingen voor reparatie, hergebruik en recycling. 

Het rapport brengt de materiaal technologische innovaties met bijbehorende kennispartners in beeld. Het rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland met ondersteuning van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland. 

Lees meer op de website, met onderaan de link naar het volledige rapport. Klik hier.

Meer bouwen met hout is mogelijk en biedt meerwaarde

De woningbouwproductie moet de komende jaren fors omhoog. Tegelijkertijd is de bouw een grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Houtbouw biedt een oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals CO2-verlaging, versnelling van de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. Ook draagt het bij aan de circulaire bouweconomie. 

Momenteel wordt minder dan 2% van de woningen in hout gebouwd. Diverse rapporten geven aan dat flinke opschaling haalbaar is. Centrum Hout stelde dit rapport over de mogelijkheden en knelpunten van houtbouw op in samenwerking met deskundigen en een klankbordgroep met woningcorporaties uit de Buyer Group. 

Lees meer op de website, met onderaan de link naar het volledige rapport. Klik hier.

ICT-Pact: Grote stap naar circulaire smartphones en laptops

Circulaire economie ICT-producten zoals smartphones en laptops kennen vaak maar een korte levensduur, terwijl er veel zeldzame grondstoffen in verwerkt zitten. De productie van deze producten kent veel uitdagingen, op het gebied van energie- en grondstoffengebruik en arbeidsrechten. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief genomen om het internationale Circular en Fair ICT-Pact op te stellen. Het is momenteel ondertekend door zeven landen, maar er zullen meer landen en organisaties volgen. 

Met het ICT-pact kunnen inkopers laten zien dat er vraag is naar circulaire ICT-producten. Ze zeggen toe dat ze ICT-producten op een duurzame manier gaan inkopen. Enerzijds gaan ze kennis uitwisselen over duurzaam en eerlijk inkopen, anderzijds gaan ze hun gezamenlijke inkoopmacht gebruiken in gesprek met producenten. 

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te sluiten is te vinden op de website. Klik hier.

Elektrisch rijden is goed voor economie en werkgelegenheid

Elektrisch vervoer is goed voor de economie. Nederlandse laadpalen, trucks en bussen verkopen goed in binnen- en buitenland: bedrijven uit ons land verdienen hier jaarlijks zo’n € 5 miljard aan. Daarnaast stijgt het aantal groene banen sterk, met een verwachte verdubbeling van het aantal groene banen in 2025. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Lees het nieuwsartikel en het rapport. Klik hier.

Geld voor onderzoek en ontwikkeling van circulaire innovaties

Onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie krijgt een stimulans met de nieuwe subsidie “TSE Industrie: Circulaire Economie”. Er komt in totaal € 2,5 miljoen aan subsidie beschikbaar en deze is bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. De subsidie komt voort uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Meer lezen over de voorwaarden van de subsidie en de Kennis- en Innovatieagenda? Lees het volledige nieuwsartikel. Klik hier.