Drie vragen aan Waterweg: ‘Breng een holistische oplossing die werkt voor meer dan één partij’

Waterweg ontwikkelt tegels uit baggerspecie, zodat deze afvalstroom gebruikt kan worden als grondstof. De tegels zijn klimaatadaptief en circulair. Het is een oplossing voor overbetegeling. Door de tegels in grote oplagen te produceren kan uiteindelijk een groot deel van de Nederlandse baggerspecie gebruikt worden. Hiermee helpt Waterweg mee aan het creëren van een duurzame stad. 

Close-up van voeten die op stenen lopen

Met welk verhaal stonden jullie op de Expo?

‘Onze tegel van baggerspecie is een oplossing voor een aantal grote problemen. Als eerste een baggerprobleem: ieder jaar komt er in Nederland meer dan 40 miljoen kuub bagger vrij. Dit wordt nu gebruikt voor laagwaardige toepassingen en bij dit proces komt veel CO2 vrij. Ten tweede hebben we een tekort aan circulaire grondstoffen in de bouw. We gebruiken nog steeds vooral cement en zand. De productie van cement is ontzettend vervuilend en er dreigt een mondiaal tekort aan zand. Daarom moeten er alternatieven komen. En ten slotte: overbetegeling. Nederland ligt vol tegels: in de meeste binnensteden is meer dan 90 procent betegeld. Door de snelle afstroom van water legt dit een enorme druk op onze rioleringen. Met onze waterpasserende tegel van bagger kunnen we het riool ontzien.’ 

Welke rol speelt samenwerking met andere partijen in jullie ontwikkeling?

‘Samenwerking is essentieel in onze ontwikkeling. In deze fase van een bedrijf doe je veel samen met andere bedrijven; ze geven adviezen, doen samen tests en delen hun netwerk. Zonder samenwerking waren wij nu niet waar we nu staan. Een prettige samenwerking voor ons is die met Heydra B.V. Zij analyseren en classificeren bagger. Wij sturen onze baggerspecie naar hen toe en daarna toetsen zij of de bagger daadwerkelijk veilig en gebruiksklaar is.’ 

Wat is je belangrijkste tip voor andere startups die zich met deze opgave bezighouden?

‘Breng een holistische oplossing die werkt voor meer dan één partij. We zien dat een product alleen als duurzaam brengen vaak niet voldoende is. Voor ons is het belangrijk dat we klimaatadaptief en circulair zijn. De belangrijkste tip is misschien wel om gewoon te beginnen. Maak het niet groter dan het is, en begin ergens. Wij zijn erachter gekomen dat iedereen wil meedenken en dat je de consequenties toch niet kan overzien. En dat is in ons geval vooral heel leuk!’