Voorzichtige plannen en innovatieve stappen op klimaattop Glasgow

Warmt de aarde maximaal 2 graden op, dan stijgt de zeespiegel tegen 2300 met 0,5 tot 3 meter, voorspelt het KNMI. Dat proces is onomkeerbaar. Maar we kunnen het nog wél vertragen, door wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op de internationale klimaattop in Glasgow werkten tussen 31 oktober en 12 november 120 landen aan nieuwe klimaatdoelen en -beloftes die daaraan moeten bijdragen. 

Protestbord met tekst: "There is no planet B"

De klimaattop in Glasgow was de belangrijkste klimaatconferentie sinds 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. De klimaatplannen die in de tussentijd zijn gemaakt bleken nog niet toereikend om de doelen uit het Parijs-akkoord te halen. In plaats van de 1,5°C die wordt gezien als de maximale acceptabele temperatuurstijging, zou de temperatuur met deze plannen wereldwijd met ten minste 2,7°C stijgen aan het einde van deze eeuw.

Plannen en afspraken

Tijdens de klimaattop in Glasgow is daarom twee weken lang onderhandeld over de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. Het ging hierbij vooral om de vraag hoe de “Emissions Gap” (het verschil tussen de huidige verwachte temperatuurstijging en de maximaal acceptabele stijging) gedicht kan worden. Daarnaast ging het over hoe landen over hun broeikasgasuitstoot rapporteren en zijn belangrijke afspraken gemaakt over wereldwijde handel in CO2-rechten. Bovendien is besloten dat landen die dat nog niet hebben gedaan, volgend jaar alsnog met ambitieuze plannen moeten komen voor 2030. En er zijn afspraken gemaakt over hoe ontwikkelingslanden die nu al met de effecten van klimaatverandering te maken hebben, beter ondersteund kunnen worden bij klimaatadaptatie.

Over het algemeen worden de afspraken die zijn gemaakt gezien als een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering, al overheerst het idee dat de top tot ambitieuzere resultaten had kunnen leiden. Zo is onder druk van India en China bijvoorbeeld afgesproken dat kolencentrales worden ‘afgebouwd’ in plaats van ‘'uitgefaseerd’.

Innovatieve stappen

Toch zijn er een aantal belangrijke en soms ook innovatieve stappen gezet. Op initiatief van Nederland hebben elf landen bijvoorbeeld afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Het belang van zulke innovaties valt haast niet te onderschatten. Een halve graad meer of minder opwarming kan namelijk veel uitmaken. Waar bij 1,5°C opwarming de zeespiegel 40 centimeter is gestegen in 2100, zou dat bij 2°C wel 50 centimeter zijn.

Op de IE2018 zette exposant VDL-groep al een stap in de goede richting met de elektrische vrachtwagen die het bedrijf in samenwerking met DAF ontwikkelde. En vorig jaar innoveerde VDL-groep verder met hun vrachtwagen op waterstof.
Het ministerie van IenW werkt aan een regeling voor subsidies voor de aanschaf van een emissieloze (waterstof- of batterij-elektrisch aangedreven) elektrische of waterstofvrachtauto om meer van zulke innovaties te stimuleren. De verwachting is dat deze regeling volgend jaar in werking zal treden.