Drie vragen aan SeaQurrent: ‘Werk aan je bedrijf en niet alleen in je bedrijf’

De zee is altijd in beweging: eb en vloed trekken het water voortdurend heen en weer. Dat produceert een hoop energie. In 2015 bedacht startup SeaQurrent een manier om die energie te gebruiken: de TidalKite. Een zo’n onderwatervlieger zet de beweging van eb en vloed om in duurzame energie en wekt zo genoeg elektriciteit op om tot wel 700 huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. Dit jaar start SeaQurrent bij Ameland met grootschalige tests van de TidalKite. Wat zijn voor Youri Wentzel, founder en CEO, de belangrijkste lessen tot nu toe? 

seaqurrent
Beeld: ©SeaQurrent

Welke les die je als groeiende startup-ondernemer hebt geleerd is je het meest bijgebleven?

‘Er is niet één les. Een groeiende startup is als een ketting: hij is zo sterk als de zwakste schakel. Alles moet kloppen. In ons geval ontwikkelen we een innovatief systeem dat uit vele onderdelen bestaat. Dat goed werkend krijgen staat bij ons centraal, maar het is tegelijk ook belangrijk om te werken aan marktontwikkeling, onderzoek naar de ecologische impact, vergunningen, funding, en meer. Dus een divers en goed team met verschillende expertise en ervaring is belangrijk.’ 

Welke rol speelde samenwerking met andere partijen in jullie ontwikkeling?

‘Een belangrijk onderdeel van onze ontwikkeling is de samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld met de Rijksuniversiteit Groningen. We werken al vanaf 2015 samen met hoogleraar stromingsleer Eize Stamhuis aan de hydrodynamische optimalisatie van de kite en op het gebied van bionica: inspiratie halen uit de natuur en dit vertalen in een technologisch principe. Maar ook op het gebied van ecologisch onderzoek werken we samen. Zo kijken we naar de impact van de TidalKite op de zeebodem. Het unieke aan de samenwerking is dat de Rijksuniversiteit over goede faciliteiten en expertise beschikt waarvan we tijdelijk gebruik kunnen maken. Zoals beschikbare rekenkracht, waardoor CFD-analyse (Computational Fluid Dynamics) efficiënt mogelijk wordt of testen in een stromingskanaal. Zo wordt dit type onderzoek mogelijk gemaakt.’ 

Wat is je belangrijkste tip voor startups die ook willen doorgroeien?

‘Werk aan je bedrijf en niet alleen in je bedrijf. Zeker in het begin, wanneer het team nog niet zo groot is, is het verleidelijk en soms ook niet te voorkomen om helemaal op te gaan in de operatie. Wees je hier echter bewust van. Besteed dus vanaf het begin voldoende aandacht aan strategische zaken.’