Luchtvaart: klimaatneutraal in 2050, nul-uitstoot in 2070?

Nederland moet verduurzamen. De luchtvaart kan daar niet bij achterblijven gezien de hoge uitstoot. Met het programma Luchtvaart in Transitie zet de Nederlandse luchtvaartsector dan ook de nodige stappen richting een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Om dat te stimuleren ontvangt het project geld uit het Nationaal Groeifonds. Jan Willem van Dijk, beleidscoördinator kennis en innovatie luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertelt ons meer over het programma.

Concept vliegtuig
Beeld: ©Luchtvaart in Transitie

‘Nederland is bij uitstek goed gepositioneerd om de positie als koploper in de verduurzaming van de luchtvaart te nemen’, vindt Van Dijk. Maar waarom eigenlijk? Daar zijn drie redenen voor, vertelt hij.

‘Allereerst is de luchtvaart in Nederland vrij groot. Ten tweede hebben we in Nederland een sterke maakindustrie. En ten derde zijn er in ons land zeer sterke kennisinstellingen om samen mee te innoveren.’ Zo komen kennis, creatie en toepassing samen op één plek. Ideaal, want dat maakt Nederland het uitgelezen land om op dit gebied te innoveren.

Wat houdt Luchtvaart in Transitie concreet in?

De energietransitie in de luchtvaart draait om het uitfaseren van het gebruik van fossiele kerosine en het introduceren van alternatieve energiedragers, waaronder waterstof. Op termijn vraagt dat ook om andere vliegtuigen. In de ontwikkeling van beide gaat Nederland in de wereldwijde vliegtuigbouwindustrie aan kop.

‘We hebben gekozen om te focussen op het ontwikkelingen van lichtgewicht structuren. Daarnaast werken we aan demonstratievliegtuigen die vliegen op basis van waterstof of elektriciteit. Die elektriciteit wekken we met waterstofbrandstofcellen op.’

De nieuwe technologieën die volgen uit deze innovaties zouden zowel toegepast kunnen worden op bestaande vliegtuigen als in nieuw te bouwen vliegtuigen. ‘Daarbij gaat het op de korte termijn om vliegtuigen voor korte afstandsvluchten.’

Ook kijkt het programma met de open innovatie denktank ‘Flying Vision’ verder vooruit: ‘Gewerkt wordt aan een richtinggevende visie en concrete roadmap naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. En dat trekken we gelijk door naar nul-uitstoot in 2070’, zegt Van Dijk.

En door wie wordt dit project gesteund?

Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor het project en wordt gesteund door het ministerie van EZK. Het project wordt geleid door een consortium onder leiding van Lucht- en Ruimtevaart Nederland, Koninklijke NLR en TU Delft. In totaal gaat het om meer dan vijftig partijen uit de Nederlandse maakindustrie. Van Dijk: ‘Alleen samen maken we Nederland tot koploper, kunnen we de luchtvaart verduurzamen en behalen we onze gestelde doelen in 2050 en 2070.’

Meer weten?

Lees meer over Luchtvaart in Transitie op de website van het Nationaal Groeifonds.