Samenwerken aan innovatie: Startup in Residence Intergov

Startup in Residence (SiR) Intergov biedt startups en scale-ups de mogelijkheid om samen met verschillende overheden te werken aan nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Op donderdag 15 september 2022 is de eerstvolgende Demo Day, een dag waarop de laatste innovaties gepresenteerd worden. Dat biedt volop mogelijkheden om in contact te komen met betrokkenen vanuit overheden, de startup-community en het bedrijfsleven. Interessant dus, voor (beginnende) ondernemers, ambtenaren en natuurlijk startups. Margo Stam, projectleider van Startup in Residence bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), vertelt wat je kunt verwachten.

Een header van Demo Day, waarop 15 september 2022 Startup in Residence Intergov staat.

Het Startup in Residence programma

‘Startup in Residence is een programma waarin beleidsvraagstukken van ambtenaren worden gekoppeld aan de creatieve oplossingen van innovatie startups en scale-ups. Iedere zes maanden is er een ronde waarin ambtenaren challenges publiceren – problemen en beleidsvraagstukken waarmee zij zitten – en vragen de startup-community om hulp’, aldus Stam.

Het ministerie van LNV vormt samen met vijf andere organisaties Startup in Residence Intergov. Dit zijn:

  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • De gemeente Den Haag
  • De provincie Zuid-Holland

Er bestaan daarnaast nog vier andere Startup in Residence programma’s in Nederland, in Overijssel, Amsterdam, Noord-Nederland en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De aanmeldingen die vanuit startups binnenkomen op die challenges worden beoordeeld en geselecteerd. ‘Je moet aardig goed en door de wol geverfd zijn om de aanbesteding te winnen. Er zitten vaak heel creatieve dingen bij, echt supergaaf’, zo vertelt Stam enthousiast.

‘Vervolgens werken de ambtenaar die de challenge heeft uitgezet en de startup samen: echt co-creatie dus.’ Vijf maanden lang gaan ze aan de slag met het onderwerp. Daarna presenteren zij een prototype van hun product en wordt de ronde met challenges afgesloten met een feestelijke Demo Day, waarbij alle startups hun resultaat presenteren. De eerstvolgende Demo Day is op 15 september op het ministerie van LNV en EZK.

De aanpak

Het idee voor SiR is ooit begonnen in San Francisco. De gemeente Amsterdam begon de eerste Nederlandse editie. En drie jaar geleden sloten de ministeries van LNV en EZK aan bij Intergov, dat toen nog bestond uit het ministerie van BZK, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland.

‘Bij Intergov werken we echt als één organisatie. Dat is dus ook co-creatie. We weten elkaar goed te vinden, en zien elkaar wekelijks, vaak ook live. Dit is dus ook niet de Demo Day van LNV en EZK, maar echt van de zes meewerkende overheden samen’, zo vertelt Stam.

De juiste challenge

‘Als projectleiders voeren we veel gesprekken binnen onze organisatie om erachter te komen welke uitdagingen er spelen. Maar we willen ook graag meer tractie, meer bekendheid. Daar is de Demo Day ook voor. Niet alleen om resultaten te pitchen, maar om ervoor te zorgen dat mensen zien dat dit echt een tof programma is om aan mee te werken’, zo legt Stam uit.

‘Je moet een challenge zo formuleren dat een startup er iets mee kan: breed, zodat een startup creatief te werk kan gaan. Maar ook voldoende toegespitst, want anders krijg je heel ongelijksoortige dingen. En ook weer niet te nauw, want als je precies weet wat je wil dan heb je geen challenge nodig. Stel dat je een rivier hebt. Als je dan zegt: “ik wil een brug van drie meter breed, met een streep in het midden en deze specifieke reling”, dan verstrek je geen challenge maar een opdracht. Maar als je zegt: “ik zoek een manier om naar de overkant te komen”, dan heb je mogelijk een challenge te pakken.’

Inhoudelijk lopen die challenges behoorlijk uiteen: van manieren vinden om zwerfafval reduceren en om arbeidsmigranten te prikkelen de Nederlandse taal te leren, tot slimme oplossingen tegen zuivelverspilling door consumenten en om meer mensen te betrekken bij de natuur in hun straat en wijk.

De Demo Day

De Demo Day van 15 september is de afronding van ronde vier van SiR Intergov. De startups die voor ronde vijf aan de slag gaan zijn onlangs ook begonnen. En in oktober worden de challenges van ronde zes gepubliceerd.

‘Idealiter zit de zaal straks bomvol met aan de ene kant ambtenaren en aan de andere kant geïnteresseerde startups die aan een volgende ronde mee willen doen. Maar we hopen ook om meer mensen vanuit het bedrijfsleven te zien, dus mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in samenwerking, investeren of zelfs inkoop.’

Meer weten?

De Demo Day is op donderdag 15 september in Den Haag. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden voor deze Demo Day op de website van Startup in Residence.