Strandtenten en leveranciers assemble: het antwoord op emissieloze horeca

Als je tijdens een wandeling door de Haagse duinen een busje voorbij ziet rijden met hub hoi aan de zijkant, dan moet je niet verbaasd opkijken. De busjes van Hubbel leveren emissieloos verse goederen aanverschillende strandpaviljoens. Ad Overgaag bundelde de krachten met horecaondernemers Anouk Ottolander en Laurens van Putten. Samen met logistieke partners zoals Hubbel, leveranciers en andere horecaondernemers vormen zij HubKlup. Hun missie: het versnellen van de transitie naar een emissieloze Haagse horeca in 2025, minder verkeer in het duingebied en de binnenstad, en lagere kosten in de keten voor iedereen. 

Foto van een stukje duinen met een heuvel en gras en een blauwe lucht

Stikstof en CO2 verminderen is voor velen een hoofdpijndossier. Maar HubKlup vond dat het niet zo moeilijk hoefde te zijn en kwam met een initiatief. HubKlup zet zich in om alle vers-leveringen aan de horeca emissieloos te maken. Door samen te werken met lokale leveranciers en horecabedrijven zorgt HubKlup voor gebundelde leveringen met elektrisch vervoer aan diverse strandpaviljoens en binnenkort ook aan restaurants in de binnenstad van Den Haag. Oftewel: samen emissieloos verbinden.

Natuurlijk kapitaal onder druk

Het cijfer dat onze economie meet, het bruto binnenlands product (bbp) is een heel belangrijke maatstap. Maar een graadmeter voor welzijn, duurzaamheid en gelijkheid in de samenleving is het niet. Brede welvaart gaat bijvoorbeeld ook over ons natuurlijk kapitaal. En dat staat onder druk. Zo meldt het CBS op basis van de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022 dat de soortenrijkdom van planten en dieren afneemt. 

Meer dan 70 procent van de landnatuur in Nederland kampt met een – lichte of zwaardere –overschrijding van de kritische stikstofgrens. Zo ook het duingebied in Zuid-Holland, waar sommige strandtenten wel zes tot zeven keer per dag leveringen ontvangen van producten. HubKlup bedacht een concept waarmee dit duurzamer en efficiënter kan. Zodat we langer kunnen blijven genieten van de duinen.

Samen emissieloos verbinden

Hoe werkt dat dan, samen emissieloos verbinden? Versleveranciers leveren hun orders voor restaurants ’s ochtends aan bij HubKlup. Op de hub worden die orders bij elkaar gebundeld en in één (elektrische) rit geleverd bij de strandtenten. Zo bespaart HubKlup tijd voor de leveranciers en zorgen zij ervoor dat restaurants al hun versproducten in één keer hebben. Minder vervoerbewegingen, gebundelde en efficiënte leveringen, minder uitstoot, en een betere verkeersveiligheid dus. 

HubKlup meter

Door alle orders in één levering te bundelen, zijn er 60 tot 70 procent minder ritten nodig voor de bevoorrading. In plaats van zes strandritten per dag maakt Hubbel twee strandritten per dag. Dit bespaart in veertien weken zo’n 4000 kg CO2. Op de HubKlup meter op de website van HubKlup is te zien dat in die veertien weken HubKlup ook 10.800 kilometers en 260 uur aan reistijd bespaarde. 

Start pilot

HubKlup stelde onderzoeksbureau Districon, gefinancierd door De Topsector Logistiek, aan om de pilot te overzien die in juni 2021 van start is gegaan. Op die manier kunnen resultaten worden gemonitord en kan de opgedane kennis uit pilot gebruikt worden voor toekomstdoelen om het concept uit te breiden. Ad Overgaag, een van de initiatiefnemers, is blij met de resultaten die het heeft opgeleverd en de enthousiaste deelnemers zoals bijvoorbeeld Strandpaviljoen Zuid. 

Van Hoek van Holland tot Noordwijk

Inmiddels is het een jaar geleden dat HubKlup met de pilot begon. Op dit moment zijn er zes restaurants en tien leveranciers aangesloten, waaronder groenteboeren, bakkers, visspecialisten en een slager. Uiteindelijk is de ambitie om de hele Zuid-Hollandse kust te voorzien van uitstootvrije leveringen. Een grote ambitie, en daarom focussen ze zich de komende tijd op het strand in de regio Den Haag met ruim 70 paviljoens – en alle aan te sluiten leveranciers. Daarna is ook de Haagse binnenstad aan de beurt. Zo timmert HubKlup aan de weg om CO2 te besparen en onze Duinen te behouden voor volgende generaties.

Kijk voor meer informatie op de website van HubKlup.