‘Mijn droom is een clubhuis waar we aan de slag gaan met duurzaamheidsvraagstukken’

Het programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe is een samenwerking tussen elf gemeenten, de provincie Gelderland en heel veel andere partijen. Het bijna tien jaar oude programma richt zich op allerlei vraagstukken rond 500 Veluwse vakantieparken: innovatie, herstructurering, veiligheid, wonen en zorg, en duurzaamheid. ‘Die 500 vakantieparken, dat zijn 500 kansen voor een duurzamere Veluwe’, aldus programmamanager Rob van den Hazel.

Beeld: ©Vitale Vakantieparken

Het vullen van een gereedschapskist

‘Ons programma gaat niet over beleid, dat bepalen de overheden, en tot op zekere hoogte ook de ondernemers, zelf. Wij ondersteunen bij een zo goed mogelijke uitvoering. Dat doen we door een platform te bieden; wij organiseren allerlei bijeenkomsten en brengen partijen bij elkaar. Ook doen we aan kennisvermeerdering. Wij zorgen dat gemeenten de juiste instrumenten hebben’, vertelt Van den Hazel. ‘Kijk, overheden zijn heel goed in het maken van plannen, maar uitvoering is niet altijd hun kerncompetentie. Wij proberen die uitvoeringskracht te versterken en zorgen voor praktische hulp en ondersteuning.’

De Regiodeal

Dit vraagt veel tijd en energie, maar ook geld. ‘De basiskosten worden betaald door de gemeenten en provincie. Maar voor al die projecten, zoals het Park van de Toekomst, hebben we aanvullende financiering nodig, bijvoorbeeld door middel van de Regiodeal met het Rijk. In de Regiodeal zitten veel verschillende projecten, die allemaal bijdragen aan een mooiere en betere Veluwe.’

Park van de Toekomst

Op die ongeveer 500 vakantieparken staan tussen de 27.000 en 29.000 fysieke objecten. Je kunt hierbij denken aan (sta)caravans, chalets en huisjes. Bij elkaar zijn die parken goed voor ongeveer 5.000 hectare aan ruimte. ‘Dat is een oppervlakte groter dan bijvoorbeeld de gemeente Harderwijk’, geeft Van den Hazel aan. ‘Al die gemeenten hebben beleid voor verduurzaming, maar met vakantieparken is eigenlijk niemand mee bezig. Die constatering vormde de start van het Park van de Toekomst.’

‘Stel, je bent ondernemer op een vakantiepark op de Veluwe en je krijgt te horen dat je van het gas af moet. Dan heb je een probleem. Zonnecollectoren hebben geen zin vanwege de bomen, een windmolen neerzetten mag niet vanwege een beschermde vogelsoort en stoken met hout is verboden. Welke opties heb je dan nog? Als individuele ondernemer is het bovendien veel te kostbaar om een technische innovatie te bewerkstelligen. Daar is het Park van de Toekomst voor bedoeld. Wij kunnen hierbij ondersteunen en de samenwerking tussen partijen bevorderen.’

Een clubhuis van de Veluwe

Het plan is nu om een kleine plek te creëren, één à twee hectare, waar ruimte is om te experimenteren en waar nieuwe innovaties een plek krijgen. ‘Mijn droom is een broed- en werkplaats. Een clubhuis waar we samen aan de slag gaan met duurzaamheidsvraagstukken’, zo vertelt Van den Hazel. Hier kunnen onderwijsinstellingen, overheden, ondernemers en iedereen uit de lokale omgeving samenkomen en samenwerken. ‘Een soort Pakhuis de Zwijger op de Veluwe’, licht hij toe. ‘En van daaruit kunnen we onze ideeën en innovaties toepassen en verspreiden over de Veluwe, en de rest van Nederland.’

Wil je meedenken of -doen? Kijk dan op de website van Vitale Vakantieparken of mail naar info@vitalevakantieparken.nl.