Succesvolle verbinding voor technologische oplossingen in de stedelijke leefomgeving

Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat lokale overheden gebruikmaken van de nieuwste digitale en technologische ontwikkelingen. En dat is een gemiste kans, vindt Jan-Willem Wesselink, programmamanager bij Future City Foundation: “Wij verbinden overheden en techbedrijven zodat zij samen praktische oplossingen kunnen vinden voor een betere en gezondere stedelijke leefomgeving.” 

Jan Willem Wesselink
Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Future City Foundation brengt overheden, bedrijven, technologieprofessionals en kennisinstellingen bij elkaar, zodat zij samen de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen kunnen oplossen. Jan-Willem Wesselink: “Techondernemers werken wel aan oplossingen voor de fysieke leefomgeving, maar weten niet altijd bij wie zij kunnen aankloppen met hun innovaties. Bij gemeenten, provincies en het Rijk mist aan de andere kant vaak kennis over de mogelijkheden van digitalisering en technologie. Wij slaan een brug tussen beide werelden.”

Samen de maatschappelijke problemen oplossen 

Concreet zijn er nu 2 zogenoemde City Deals, programma’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin ondernemers en overheden de verbinding zoeken. “Kernvraag binnen die 2 projecten is hoe we technologie inzetten om de grote maatschappelijke problemen op te lossen”, licht Jan-Willem toe. Deze uitdagingen zitten hem bijvoorbeeld in circulair bouwen, lokale weerbaarheid tegen cybercrime en veiligheid in de stad. “De technische oplossingen zijn er, nu moeten we ze in de praktijk brengen. En dat vraagt een andere manier van werken.” 

Binnen de City Deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’ werken nu 59 partners aan oplossingen binnen het fysieke domein. ‘Slim Maatwerk’ verbindt partijen binnen het sociale domein. Daar gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe digitalisering en technologisering het personeelstekort in de zorg kunnen helpen oplossen.  

Toekomst voor de City Deals 

De komende jaren staan voor de City Deals in het teken van groei. Jan-Willem: “Er is bij gemeenten veel meer en veel serieuzere interesse in de kansen die digitalisering en technologisering bieden in het fysiek en sociaal domein dan 4 jaar geleden. Mijn droom is een duurzame, leefbare samenleving. Ik geloof dat digitalisering en technologie daaraan kunnen bijdragen. Het inzetten van digitalisering en tech is geen doel op zich. Het benutten van de kansen en het oplossen van de maatschappelijke problemen wel.” 

Voorbeeldprojecten 

Bekijk 3 voorbeelden van projecten die tot stand zijn gekomen dankzij de City Deals: 

  • De Crowdsafety manager op Scheveningen. Hiermee kan de gemeente actueel de drukte voorspellen in de straten rondom het strand.  
  • Een privacytool waarmee je kunt nagaan of een sensor, zoals een luchtkwaliteitmeter of slimme deurbel, voldoet aan de privacyregels. 
  • Pientere Tuinen, dat bodemonderzoek doet in achtertuinen voor een gezondere leefomgeving. Elke inwoner uit de deelnemende gemeenten krijgt inzicht in de data, adviezen en onderzoeksresultaten.