Dit is InnovatieX

Vernieuwd: Innovatie-estafette is nu InnovatieX. ​Dit doorlopende programma verbindt bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. ​Samen vergroten we de innovatiekracht op de maatschappelijke transities in de fysieke leefomgeving. 

In deze video wordt uitgelegd wat InnovatieX is. InnovatieX is een innovatieprogramma dat overheid, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt. Het doel is het verbeelden, verbinden en versnellen van innovaties om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Programmamanager van InnovatieX, Michiel Ooms, roept geïnteresseerden op de InnovatieExpo te bezoeken op 2 november in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Ook Karin Kuipers, projectontwikkelaar bij de Noordereng Groep, Jan Willem van de Groep, kwartiermaker bij BioBased Buyergroup en Xander de Bruine, programmamanager bij Green Innovation Hub, komen aan het woord. Dit drietal bevindt zich in The Natural Pavilion: een houten paviljoen dat is gebouwd met biobased materialen. 

(RUSTIGE MUZIEK)

Een windmolenpark op zee. Landbouwgrond wordt besproeid. Een zonnepark ligt vol met zonnecollectoren. Werklui bekijken een bouwproject. 

VOICE-OVER: "Hoe zorg je dat transities in de fysieke leefomgeving elkaar versterken? Hoe innoveer je tegelijkertijd voor klimaat, biodiversiteit, woonopgave en circulaire economie? Het antwoord is InnovatieX."

Het logo van de Rijksoverheid verschijnt. 

Beeldtitel:
InnovatieX
verbeelden, verbinden, versnellen 

Michiel Ooms, programmamanager van InnovatieX, staat in de gangen van een modern kantoor. 

MICHIEL OOMS: "InnovatieX is een doorlopend innovatieprogramma waar we bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid met elkaar verbinden. Samen bouwen en innoveren we aan een toekomstbestendig Nederland. Hiervoor organiseren we de InnovatieExpo 2023."

VOICE-OVER: "In Nederland zijn er al een hoop mooie initiatieven op dit gebied. Zoals het 'Natural Pavilion'."

Een man loopt in de richting van The Natural Pavilion: een vierkant houten paviljoen, dat in een uitgestrekt en groen landschap ligt.

VOICE-OVER: "Dit paviljoen is een sterke showcase van het nieuwe bouwen en bestaat voor 95 procent uit biobased materiaal."

Karin Kuipers, Ontwikkelaar bij Circlewood, staat in het paviljoen. Achter haar zijn wanden opgetrokken uit natuurlijke materialen in natuurtinten.

KARIN KUIPERS: "Wat we hier hebben ontwikkeld, is een speciale methode, de houtkernbouwmethode, waarin je modulair snel kan bouwen met hout. Het voordeel van werken in deze bouwmethodiek, is dat de wanden niet constructief zijn. Dat maakt het mogelijk dat je de wanden op allerlei manieren kan invullen. De uitdaging was om dit op een complete biobased manier te doen. Toen hebben we samen met de Biobased Buyergroup twaalf leveranciers geselecteerd en twaalf wanden ontwikkeld, waaronder van kerstbomen, van riet, schors, petflessen, schimmels en dergelijke."

VOICE-OVER: "Wanneer er vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar een transitie, leidt dat tot nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld voor een innovatieve implementatie van bestaande materialen."

In het paviljoen bekijkt Karin Kuipers samen met Jan Willem van de Groep, kwartiermaker bij BioBased Buyergroup, een wand opgevuld met kleine kokertjes van hout.

JAN WILLEM VAN DE GROEP: "De materialen die je hier ziet en die zijn gebruikt voor de muren: dat is allemaal geen rocket science. Dat zijn eigenlijk materialen van vroeger die verwerkt zijn in oplossingen voor nu."

VOICE-OVER: "Bij innovatieve oplossingen is samenwerking essentieel. Samen vergroten we de innovatiekracht op transities binnen de fysieke leefomgeving."

Ook Xander de Bruine, programmamanager bij Green Innovation Hub, is in The Natural Pavilion. 

XANDER DE BRUINE: "Samenwerking was echt heel erg belangrijk bij de totstandkoming van het gebouw. Dat had vooral ook te maken met de snelheid die nodig was. En het feit dat je ook vanuit verschillende disciplines dit pand moest ontwikkelen. En daar heb je gewoon heel duidelijk gezien dat dat een hele toegevoegde waarde had in de totstandkoming."

MICHIEL: "Ben jij net als Karin, Jan Willem en Xander op zoek naar samenwerkingspartners om met jullie innovatie bij te dragen aan verschillende transities binnen de fysieke leefomgeving? Aan die kruisbestuiving, de X van InnovatieX? Kom dan naar de InnovatieExpo 2023."

De Van Nelle Fabriek in Rotterdam. 

VOICE-OVER: "De InnovatieExpo is op 2 november 2023 in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Schrijf je in voor de nieuwsbrief, volg ons op LinkedIn of kijk op innovatiex.nl."

Het logo van de Rijksoverheid verschijnt.

Beeldtekst:
InnovatieX
verbeelden, verbinden, versnellen
Kijk op InnovatieX.nl

Dit is InnovatieX