Twentse Klimaatpleinen dragen bij aan klimaatadaptatie

Hitte, droogte en wateroverlast; het plein aan de hoofdlocatie van hogeschool Saxion was aan verbetering toe. In een samenwerkingsverband tussen Saxion, de studenten en het waterschap is het plein op de schop gegaan en zijn er zichtbare verbeteringen aangebracht om het plein leefbaarder, socialer en groener te maken.

[Muziek + 3D beelden Klimaatplein]

[Stefan Nijwening, Innovatiemanager Waterschap Vechtstromen]
Dit is een prachtig voorbeeld van wat wij zien als een living lab.

[Tekst: InnovatieX, verbeelden verbinden versnellen]

[Stefan Nijwening, Innovatiemanager Waterschap Vechtstromen]
Het plein van de Saxion hogeschool was net als heel veel pleinen in Twente kaal, groot en voorzien van beton en asfalt. Het water werd slecht afgevoerd, het was er te warm, te droog en daarom hebben we Klimaatpleinen nodig om de wateroverlast te verbeteren en de hitte te verminderen.

[Dorien Irokromo, Student civiele techniek Hogeschool Saxion]
Van de docent civiele techniek hebben wij de opdracht gekregen om het plein klimaatbestendiger te maken, maar ook aantrekkelijker. Zo zijn ze bezig om heel veel groen aan te leggen, schaduw door middel van bomen en ook een waterbergingssysteem, oftewel een raingarden, die het regenwater opvangt en infiltreet.

[Stefan Nijwening, Innovatiemanager Waterschap Vechtstromen]
Het Klimaatplein is tot stand gekomen in samenwerking met heel veel partijen. Het is begonnen als een idee op de hogeschool Saxion zelf en we hebben daar samen met bedrijven en met het waterschap in de Werkplaats Water & Klimaat van de Stichting Pioneering het idee verder gebracht en doorontwikkeld.

[Dorien Irokromo, Student civiele techniek Hogeschool Saxion]
Dit plein draagt bij aan minder hitte, minder wateroverlast en een leefbare stad. Daardoor hopen wij dat dit Klimaatplein ook een inspiratie kan zijn voor andere Klimaatpleinen.

[Stefan Nijwening, Innovatiemanager Waterschap Vechtstromen]
Dit is een prachtig voorbeeld van wat wij zien als een living lab. Waar we in de triple helix met bedrijven en kennisinstellingen als waterschap samenwerken aan innovaties en nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Dit is er één, maar we werken eigenlijk en hopen op nog veel meer living labs in het werkgebied van ons waterschap.

[muziek]

[Dorien Irokromo, Student civiele techniek Hogeschool Saxion]
Het ideale toekomstbeeld voor mij is dat deze pleinen een plek zijn waar mensen bij elkaar komen, die duurzaamheid bevorderen, omgevingsbewustzijn creëren, een hub zijn voor biodiversiteit en ook een positieve impact hebben op niet alleen het klimaat maar ook de gemeenschap. 

[Tekst: Ook samenwerken? Kom naar de InnovatieExpo, 2 november 2023 - Van Nelle Fabriek Rotterdam]

[Stefan Nijwening, Innovatiemanager Waterschap Vechtstromen]
Wat ons betreft houdt het bij dit Klimaatplein niet op. Wij willen nog veel meer pleinen in Twente, zo'n 600 denken we en misschien wel 15.000 in heel Nederland, klimaatbestendig inrichten. We roepen eigenlijk alle bedrijven en kennisinstellingen, alle andere partijen en scholen op om met ons mee te doen en alle pleinen te veranderen in Klimaatpleinen. 

[Muziek]

[Eindslide Tekst: InnovatieX, verbeelden verbinden versnellen, Kijk op InnovatieX.nl]

Klimaatpleinen hebben de toekomst volgens het samenwerkingsverband Stichting Pioneering. Steden worden te warm, te droog en wateroverlast neemt er de overhand; allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Met het Klimaatplein bij hogeschool Saxion hopen de initiatiefnemers een voorbeeld te zijn voor andere pleinen in heel Nederland.