Inrichting fysieke leefomgeving voor alle leeftijden

De Kleine Ambassade maakt samenwerking tussen verschillende generaties mogelijk. De organisatie is de verbinder en vertaler als het gaat om wensen van kinderen, binnen thema’s in onder andere de fysieke leefomgeving. 

[Muziek]
[Tekst in beeld: Elize, Lid Kindergemeenteraad Nissewaard]

Elize: 
Kinderen denken vooral in oplossingen en volwassenen in problemen. En dat is waarom onze mening zo belangrijk is.

[Muziek]
[Tekst in beeld: InnovatieX, verbeelden verbinden versnellen]

[Tekst in beeld: Renate van der Donk, Hoofd educatie & methodiek - De Kleine Ambassade]

Renate:
De Kleine Ambassade is een maatschappelijke organisatie en wij houden ons bezig met kinderen- en jongerenparticipatie. Dus wat we doen is de leefwerelden van overheid, van bedrijven en van kinderen of jongeren met elkaar verbinden. Om thema's die bijvoorbeeld spelen in de fysieke leefomgeving vorm te geven.

De keuzes die de Gemeente Nissewaard nu maakt, hebben direct invloed op de toekomst van kinderen. Zeker ook als het gaat om hun leefomgeving en daarom vinden zij het belangrijk om
de stem van kinderen te horen. De gemeente heeft aan kinderen gevraagd om mee te denken over de rol van de school in de fysieke leefomgeving.

Elize:
We hebben een checklist gemaakt over de ideale school van de toekomst en ik ben er trots op
dat bedrijven en gemeentes die gebruiken voor scholen in Nissewaard. En dit schoolplein is daar een mooi voorbeeld van.

Renate:
Samenwerking is belangrijk omdat enerzijds de gemeente, projectontwikkelaars en eigenlijk alle
andere partijen die ermee te maken hebben plannen kunnen maken die beter aansluit bij hun behoeften en anderzijds levert het ook voor kinderen wat op. Zij voelen zich namelijk serieuzer genomen en zijn in de toekomst ook meer betrokken.

En in het specifieke geval hier op OBS De Vuurvogel levert het een gebouw op, een schoolgebouw, wat echt een wijkfunctie heeft. Waar jong en oud kunnen samenkomen om activiteiten te ondernemen en elkaar te ontmoeten.

[Tekst in beeld: Ook samenwerken? Kom naar de InnovatieExpo, 2 november 2023 - Van Nelle Fabriek Rotterdam] 

Elize:
Als lid van de Kindergemeenteraad hoop ik dat de volwassenen hun plannen blijven uitleggen en dat ze luisteren naar de adviezen van de kinderen.

[Muziek]
[Tekst in beeld: InnovatieX, verbeelden verbinden versnellen, Kijk op InnovatieX.nl]

Unieke kinderblik

In Nissewaard staat de samenwerking tussen de jongste bewoners (kinderen), projectontwikkelaars, de gemeente en andere stakeholders hoog in het vaandel. Binnen allerlei thema’s onderzoekt de Kleine Ambassade de wensen van kinderen en jongeren, waarna zij de ideeën op zo’n manier vertalen dat verschillende partijen in de stad ze kunnen meenemen in hun gebiedsplannen. Het resultaat is onder andere te zien bij OBS de Vuurvogel in Spijkenisse; het schoolplein én schoolgebouw hebben een buurtfunctie gekregen om jong en oud samen te brengen. 

Beeld: ©Renate van der Donk en Elize