Innovaties versnellen in een wereld die op zijn kop staat

De InnovatieExpo die dit jaar zou plaatsvinden, moest verplaatst worden naar 2021. En ook nu blijft het onduidelijk met hoeveel mensen we straks, op 8 april, bij elkaar kunnen komen. Maar ondanks de grootschalige gevolgen van de pandemie, werken we samen door aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouw en mobiliteit. Want om te zorgen dat onze economie zich blijft ontwikkelen en ons land leefbaar blijft, moeten we nú onze innovaties grootschalig inzetten. In deze nieuwsbrief lees je hoe het Expoteam zich daar, achter de schermen, onverminderd voor inzet. Én lichten we een tipje van de sluier op van wat je op de Expo kunt verwachten.

De InnovatieExpo 2021 bouwt aan de toekomst

Op 8 april 2021 vindt de volgende InnovatieExpo plaats. Maar hoe geven we dat vorm tijdens een pandemie? Het Expoteam buigt zich momenteel over verschillende scenario’s om mensen bij elkaar te brengen en innovaties verder te helpen. 

De InnovatieExpo 2021 bouwt aan de toekomst

Logo Innovatie Expo 2021
Beeld: ©Ministerie I&W

Afval als nieuwe grondstof op de IE2021

Meer dan 400 partijen spraken in het Grondstoffenakkoord af dat ze in 2030 hun primaire grondstoffenverbruik willen halveren. Het is dus hoog tijd om circulaire innovaties te versnellen en op te schalen. Wie en wat zijn hiervoor nodig? En hoe draagt de IE2021 hieraan bij?   

Afval als nieuwe grondstof op de IE2021

Logo Circulaire economie van Innovatie-estafette
Beeld: ©Ministerie I&W

De waterstofchallenge: snellere groei en verhoogde efficiëntie

Nederland staat in de energietransitie voor een omvangrijke opgave. In 2050 moet de CO2-uitstoot bijna helemaal op nul staan. Ondertussen neemt de energievraag in Nederland alleen maar toe, en worden de logistieke uitdagingen steeds groter. Groene waterstof biedt een kans om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De waterstofchallenge: snellere groei en verhoogde efficiëntie

Logo Energietransitie van Innovatie-estafette
Beeld: ©Ministerie I&W

Verstedelijking: perspectief op circulair bouwen met houtbouw

De Nederlandse bevolking groeit. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit, huisvesting en waterbeheer. Hoe gaan we de toenemende woningvraag van 1,1 miljoen woningen in 2035 zo duurzaam mogelijk beantwoorden? 

Verstedelijking: perspectief op circulair bouwen met houtbouw

Logo Verstedelijking en mobiliteitvan Innovatie-estafette
Beeld: ©Ministerie I&W

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.