Innoveren met een positieve instelling

December gaat vaak gepaard met drukte en stress. Maar zelfs dan is er nog ruimte voor innovatie en positiviteit. Kathleen Torrance, programmamanager van Rijks Innovatie Community, tipt in deze nieuwsbrief de gouden tip om ook in je drukke agenda tijd te maken en buiten je eigen blik rond te kijken: ‘Zeg eens een keer nee tegen een vergadering en spreek iemand buiten je organisatie! Want informele bijeenkomsten zijn ook werk.’

Verderop in deze nieuwsbrief lees je een interview met oud-generaal Tom Middendorp over hoe klimaatverandering en veiligheid aan elkaar zijn gelinkt en welk verschil jij kunt maken. Ook spraken we met de directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers die oproept om met een andere mentaliteit te kijken naar de klimaattransitie en natuur niet meer op de tweede plaats te zetten. Tot slot lees je ook hoe de Nationale Wetenschapsagenda een brug slaat tussen burgers en wetenschappers om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen. Veel positiviteit dus in deze nieuwsbrief.

Namens het team van Innovatie Estafette wensen we je fijne en positieve feestdagen!

Een terugblik op INNOvember: ‘De impact van innovatie is niet in cijfers te meten’

Afgelopen november stond geheel in het teken van innovatie. Een hele maand vol innovatieve lezingen, workshops en uiteenlopende sessies voor rijksmedewerkers over diverse soorten innovatie. Wat was de impact van INNOvember? Wat waren de sessies die het meest in het oog sprongen? En wat kunnen we leren van zo’n hele maand bezig zijn met innovatie? We vroegen het aan programmamanager Kathleen Torrance.

Lees het interview met Kathleen Torrance over INNOvember

Beeld: ©Rijks Innovatie Community

‘Eén iemand kan een verschil maken’

Wat hebben klimaatverandering en veiligheid met elkaar te maken? In eerste instantie misschien niet zoveel, maar oud-generaal Tom Middendorp ziet een verband tussen veranderingen in het klimaat en frustratie en daarmee ook stof voor conflicten. Hij moedigt aan om buiten de gebaande paden te denken en met je eigen deskundigheid en in je eigen werkveld te ontdekken wat je, ook in het klein, kunt betekenen in dit grote vraagstuk.

Lees het interview met Tom Middendorp

Beeld: ©Rob Voss

'Met meer urgentie en daadkracht aan de slag'

Een belangrijke rol van Natuur & Milieu is om te onderzoeken waar de verduurzaming te langzaam gaat en waar er al goede oplossingen zijn die meer steun nodig hebben. Directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers stelt dat er hard gewerkt wordt, maar dat er nog meer moet gebeuren om de klimaattransitie te versnellen: ‘Met meer urgentie en daadkracht hoop ik dat we in 2030 natuurverslechtering hebben gestopt en goed op weg zijn naar herstel van de natuur.’

Lees het interview met Marjolein Demmers over Natuur & Milieu

De Nationale Wetenschapsagenda: positief bijdragen aan de maatschappij van morgen

In 2018 ontstond het onderzoeksprogramma de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) door een innovatief proces, met de inbreng van zowel burgers als wetenschappers. Door onder andere het stimuleren van wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke verandering, het bevorderen van kennisontwikkeling, en het proactief betrekken van burgers bij wetenschap en onderzoek, hoopt de NWA van positieve invloed te zijn in de maatschappij. Benieuwd naar de activiteiten van de NWA? Je leest het in dit artikel.

Lees het artikel over de Nationale Wetenschapsagenda

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.