Innovatie en brede welvaart in ons mooie kikkerlandje

Deze maand gaat onze nieuwsbrief over het thema brede welvaart. Zoals voorgaande maanden koppelen we dit mooie thema aan de fysieke leefomgeving. Dat helpt enerzijds met het verbeelden van wat we nu precies bedoelen met brede welvaart. En anderzijds helpt het met het onderstrepen van het belang van de fysieke leefomgeving als thema binnen innovatie.

Nederland op z'n mooist

Ons eerste artikel gaat over het programma ‘Mooi Nederland’ van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. We spraken hiervoor programmamanager Gido Ten Dolle. In juli van dit jaar presenteerde minister Hugo de Jonge dit programma. Het bevat drie perspectieven: duurzame landbouw en natuur, inrichtingsoplossingen voor netwerken van energie en circulaire economie, en leefbare steden en regio’s. Het programma raakt dus veel aspecten van de fysieke leefomgeving. Het doel is dan ook: ruimtelijke kwaliteit. Om dit te verwezenlijken heeft dit programma een coördinerende rol en fungeert het als een soort afdeling research and development voor ruim twintig nationale programma’s! In het artikel lees je meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Mooi Nederland: bodem als basis en ruimtelijke kwaliteit voorop

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mooie horeca achter de duinen

Ons tweede artikel heeft een meer praktische inslag. Na een blik op een overheidsprogramma spraken we nu met een bedrijf in Den Haag: HubKlup. Ook zij werken aan brede welvaart en de fysieke leefomgeving. HubKlup werkt namelijk samen met logistieke partners, leveranciers en horecaondernemers aan het versnellen van de transitie naar een emissieloze Haagse horeca. Brede welvaart gaat namelijk ook over ons natuurlijk kapitaal. In dit geval de Haagse duinen. Met het verwezenlijken van minder vervoerbewegingen, gebundelde en efficiënte leveringen, minder uitstoot en meer verkeersveiligheid draagt HubKlup bij aan het behoud van het duingebied. Hoe ze dit doen lees je in dit artikel.

Strandtenten en leveranciers assemble: het antwoord op emissieloze horeca

Visie op de volgende InnovatieExpo

Ons laatste artikel gaat over onze eigen InnovatieExpo, georganiseerd door een team vanuit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Van dit team spraken we Michiel Ooms. Om de uitdagingen in de fysieke leefomgeving aan te pakken hebben de innovatiekracht van Nederlandse startups en scaleups hard nodig. De InnovatieExpo draagt bij aan het in de schijnwerpers zetten van veelbelovende innovaties en koppelt innovators aan overheid en bedrijfsleven. Lees hier meer over de visie achter de volgende Expo en hoe samenwerking daar een integraal onderdeel van is.

InnovatieExpo 2022: 'Er gebeurt pas wat als je gelooft dat het beter kan'

Beeld: ©Michiel Ooms

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.