Organisatie

Het doorlopende programma InnovatieX verbindt bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. Samen vergroten we de innovatiekracht op maatschappelijke transities binnen de fysieke leefomgeving.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.