De kracht van synergie: InnovatieExpo 2023 toont de waarde van samenwerking

Bezoekers trotseren storm Ciarán om deel te kunnen nemen aan de InnovatieExpo 2023. Het evenement voert de aanwezigen mee in een wereld van grensverleggende vernieuwingen, met als doel het verbeelden, verbinden en versnellen van innovaties in de fysieke leefomgeving. Als podium voor vooruitstrevende ideeën, biedt het evenement – met meer dan 80 innovaties en ruim 50 sprekers – een unieke kijk op de toekomst van stedelijke en landelijke gebieden.

Plenaire opening InnovatieExpo
Beeld: ©InnovatieX / Rebekka van Loenen

Visies die de toekomst vormgeven

De plenaire aftrap op het centrale podium zet de toon voor de rest van de dag. Bestsellerauteur en futurist Christian Kromme betoogt dat we technologische vooruitgang positief kunnen inzetten, mits we de menselijke 'soft skills' waarderen en AI gebruiken voor efficiëntie en duurzaamheid. Landschapsarchitect Jannemarie Jonge bepleit innovatie met democratische waarden en stelt voor een balans te vinden tussen technologie en natuur, met taal die verbondenheid uitstraalt. Klimaatexpert Tim van Hattum benadrukt tot slot de urgentie van klimaat- en biodiversiteitsactie door middel van natuurlijke oplossingen en een visie die natuur en welzijn vooropstelt. De positieve toon van de sprekers straalt kracht en verbinding uit, wat precies past bij de doelstellingen van de InnovatieExpo.

"De thema's die centraal staan op de InnovatieExpo zijn interessant. Onze innovatie bevindt zich op het snijvlak van de zones Landbouw & Landschap, Energie & Klimaat en Mobiliteit & Infrastructuur." - Thomas Hieltjes, EOX Tractors

Ministers onderstrepen urgentie van innovatie

De aanwezigheid van vijf ministers onderstreept het nationale belang van innoveren in de fysieke leefomgeving. Hugo de Jonge bespreekt op het centrale podium de Nota Ruimte en verkent ontwikkelingen in de zone Gebouwde Omgeving. Christianne van der Wal laat zich inspireren door studenten en bezoekt landbouw- en landschapsinnovaties. Micky Adriaansens ondertekent samen met Piet Adema het Kennis- en Innovatieconvenant, waarna ze beiden diverse innovaties in de zones Mobiliteit & Infrastructuur, Energie & Klimaat en Landbouw en Landschap bezoeken. Mark Harbers focust zich op innovaties gericht op wateruitdagingen en gaat in gesprek met participanten over de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De participanten waarderen de betrokkenheid van de ministers zichtbaar.

"De InnovatieExpo geeft nieuwe technieken en onderzoeken een podium. Er zijn hoogwaardige instituten en mooie bedrijven. Het is mooi dat de ministers met hun aanwezigheid het belang ervan onderstrepen." - Harm van Barneveld, project Levende Dijken

Brede blik op innovatie in de fysieke leefomgeving

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid weten elkaar goed te vinden. De vele participanten en bezoekers wisselen innovatieve ideeën uit. De expo is rijk aan die ideeën, variërend van een tractor op waterstof, tot ‘levende dijken’ waarbij begroeiing golven helpt remmen. En van een ‘plug and play’ oplossing voor waterzuivering voor locaties zonder centrale afvalwaterzuivering, tot de mogelijkheden van ontwerpkracht voor mobiliteit in steden. De succesvolle kruisbestuiving die plaatsvindt, benadrukt de noodzaak van synergie tussen overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om deze innovaties tot stand te brengen.

"De BluElephant staat op de InnovatieExpo voor het eerst in the picture. We kunnen hier waardevolle contacten leggen." - Lisanne Schuttert, Jotem

Kennis, contacten, inspiratie

Wij kijken terug op een waardevolle InnovatieExpo 2023, die de aanwezigen kennis, contacten en inspiratie biedt om te blijven werken aan de toekomst van onze fysieke leefomgeving.

"Hier op de InnovatieExpo kunnen we concrete toepassingen laten zien en nieuwe samenwerkingen aangaan." - Justine Kontou, What if lab

Aftermovie en foto's