InnovatieExpo

De InnovatieExpo

Verbeelden, verbinden, versnellen van innovaties voor een leefomgeving in transitie; dat is het doel tijdens de InnovatieExpo. Op dit tweejaarlijkse evenement inspireren en activeren wij elkaar om gezamenlijk de innovatiekracht van Nederland te versterken.

Editie 2023

De ruim 80 participanten en meer dan 50 sprekers toonden op de InnovatieExpo in de Van Nelle Fabriek een breed scala aan baanbrekende projecten, ideeën en technologieën. Van slimme steden tot circulaire economie, van energietransitie tot mobiliteit. Dankzij de verbinding van kennis, beleid, markt en maatschappij hielp de InnovatieExpo deze innovaties versnellen. Zo draagt de InnovatieExpo bij aan opschaling, samenwerking en financiële ondersteuning van innovaties voor een leefomgeving in transitie. ​

Lees het verslag.

Vooraanstaande sprekers

Onder leiding van dagvoorzitters Mark Wijman en Fiona Yauw verwelkomden wij op de InnovatieExpo vooraanstaande sprekers. Zo boog futurist Christian Kromme zich over de vraag hoe we nieuwe technologieën inzetten om succesvol te transformeren naar een duurzame toekomst. Klimaatexpert Tim van Hattum schetste 7 routes naar een hoopvolle toekomst voor het gezamenlijk bereiken van een toekomstbestendig Nederland. En landschapsarchitect Jannemarie de Jonge ging in op de vraag hoe we de fysieke leefomgeving inrichten, gezien de grote noodzakelijke transities waar we voor staan.

Interactieve sessies en matchmaking

Via interactieve workshops en matchmaking vonden de aanwezigen de verbinding. Zij ontmoetten mogelijke samenwerkingspartners om met hun innovatieve oplossingen bij te dragen aan de transities binnen de fysieke leefomgeving. 

Actuele thema's

De InnovatieExpo richtte zich op 6 actuele thema's in de fysieke leefomgeving:

  • Energie en klimaat
  • Gebouwde omgeving
  • Landbouw en landschap
  • Water en bodem
  • Circulaire economie
  • Mobiliteit en infrastructuur

De InnovatieExpo is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Vorige edities InnovatieExpo

Onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van de vorige edities van de InnovatieExpo. Klik op het jaartal voor meer informatie, de exposanten, foto's en meer.