Over InnovatieX

Hoe zorg je dat transities in de fysieke leefomgeving elkaar versterken? Hoe innoveer je tegelijkertijd voor klimaat, biodiversiteit, de woonopgave of circulaire economie? Het antwoord is InnovatieX.

InnovatieX, voorheen Innovatie-estafette, is een doorlopend programma dat bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid verbindt. Samen vergroten we de innovatiekracht op maatschappelijke transities binnen de fysieke leefomgeving.

InnovatieExpo

De tweejaarlijkse InnovatieExpo is de katalysator van InnovatieX. Dit evenement informeert, inspireert en activeert deelnemers om bij te dragen aan de innovatiekracht van Nederland. Op dit evenement verbeelden, verbinden en versnellen we gezamenlijk de innovaties. 

De InnovatieExpo is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en volg ons via Twitter en LinkedIn. Zoek je verbinding? Sluit je dan aan bij de LinkedIn-groep.