Nieuwsbrief oktober: De nieuwe generatie

Om te innoveren en oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd,  is samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven essentieel. Maar er is nog een groep die we daarbij niet moeten vergeten: jongeren. Jeugddijkgraaf Julia Goets zegt het al in haar video-interview: ‘Het is van belang jongeren mee te laten denken over de toekomst. Het is tenslotte hun toekomst.’  

De voorbeelden die in deze nieuwsbrief de revue passeren laten ons zien hoe jongeren betrokken kunnen worden, en al zijn. Bijvoorbeeld bij de aanpak van ons voedselsysteem en het klimaatvraagstuk, en de ontwikkeling van het onderwijs en de transformatie van het jeugddomein. 

Slow Food Youth Network: verandering door verbinding

Denk jij bij het avondeten na over waar alle ingrediënten op je bord vandaan komen? De Slow Food Youth Academie brengt jonge mensen in verbinding met alle actoren uit het voedselsysteem, om zo verandering in dat systeem te brengen.  

Slow Food Youth Network - Verandering door verbinding

3 witte personen en 1 bruin persoon lopen samen langs een kas. In de groeien planten.
Beeld: ©Charlotte van den Arend

De jongeren zijn aan zet!

Gedrevenheid en hart voor de goede zaak begint bij veel mensen al vroeg. Er zijn genoeg jongeren die iets willen betekenen of graag meedenken over verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld in het Groenpact, de Nationale DenkTank 2021 en het Innovatienetwerk Jeugd.

De jongeren zijn aan zet!

Jongeren zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Ze lijken te luisteren naar een spreker.

Mbo’ers: Makers van de toekomst

‘We kunnen prachtige ambities uittekenen voor hoe wij de samenleving willen verduurzamen. Maar als we vakmanschap niet als integraal deel zien van die grote verandering, gaat het gewoon niet lukken’, aldus Doekle Terpstra. Conclusie: de toekomst ligt in handen van handwerkers.  

Mbo’ers: Makers van de toekomst

Een leerling boort in een plank in een techniek lokaal
Beeld: ©Valerie Kuypers

De toekomst in handen van 100 jongeren in de Koepelgevangenis

Jongeren werken iedere dag vol moed en motivatie verder aan de toekomst. Zo ook op 25 september. 100 jongeren spraken tijden de Jonge Klimaattop van de Jonge Klimaatbeweging  over wat er moet gebeuren voor 2050. En over wat jongeren nou écht willen. 

De toekomst in handen van 100 jongeren in de Koepelgevangenis

Verschillende jonge mensen staan in een ruimte. Sommigen staan in groepjes te praten of te discussiëren. Anderen luisteren. Het is een divers gezelschap. Op de voorgrond staan witte plantenbakken met groene planten.
Beeld: ©Jonge Klimaatbeweging

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.