Reflecties, nieuwe initiatieven en de weg vooruit

De InnovatieExpo 2021 is inmiddels al bijna drie maanden geleden. Hoe staat het er nu voor met de opgaven en met de innovaties? In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en circulaire economie bij de Rijksoverheid. We reflecteren samen met Nadja Duykers op de keynote lezing van Mazzucato tijdens de expo, Hanna-Lára Pálsdóttir vertelt over circulair en conceptueel bouwen als oplossing voor het woning- en klimaatprobleem, en we geven je een overzicht van relevant nieuws vanuit de Rijksoverheid. Tot slot bespreken we micromobiliteit met Roxy Tacq van de ANWB.

‘Mazzucato als inspirator voor Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’

Tijdens de InnovatieExpo 2021 verzorgde professor Mariana Mazzucato de keynote lezing over de rol van de overheid als innovator op de vrije markt. Samen met Nadja Duykers, teamleider directie Innovatie & Kennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, reflecteren we hierop. 

‘Mazzucato als inspirator voor Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’

Foto Mariana Mazzucato
Beeld: ©K. Balogh

Een nieuwe bouwcultuur als oplossing voor de urgente opgaven

De doelen uit het Klimaatakkoord in 2030 vragen om een nieuwe manier van werken. De City Deal Circulair en Conceptueel bouwen draagt bij aan oplossingen voor de urgente opgaven waar Nederland voor staat, volgens Hanna-Lára Pálsdóttir, projectleider Biobased bouwen.

Een nieuwe bouwcultuur als oplossing voor de urgente opgaven

Hanna-Lara

Innovatienieuws van de Rijksoverheid

In juni presenteerde de Rijksoverheid verschillende initiatieven, rapporten en subsidies voor innovatie in de opgaven Verstedelijking en Mobiliteit, Circulaire Economie en Energietransitie. Wij hebben een kleine greep uit dit nieuws op een rijtje gezet.

Innovatienieuws van de Rijksoverheid

Newton Cardle met gloeilampen in plaats van ijzeren ballen
Beeld: ©Innovatie Estafette

Micromobiliteit: De Toekomst van Woon-Werkverkeer

Micromobiliteit zorgt voor efficiënter en duurzamer reizen, en voor een betere balans tussen verkeer en (openbare) ruimte. Roxy Tacq, adviseur public affairs van de ANWB.legt in deze video uit welke rol het concept Mobility as a Service speelt in het oplossen van dit verkeersvraagstuk.

Micromobiliteit: De Toekomst van Woon-Werkverkeer

Foto Roxy Tacq
Beeld: ©Innovatie Estafette

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.