Van Gogh, biobased grondstof en oceaanenergie

Het is zomer! Tijd om te genieten van het mooie weer, maar ook tijd om te kijken naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie. In deze nieuwbrief vertellen we je over het recent ontwikkelde Van Gogh Nationaal Park en hoe maatschappelijke uitdagingen hierin een plek krijgen. Ook kijken we naar exposant Kaumera Nereda en hun biobased grondstof. Tot slot praten drie exposanten binnen de energietransitie je bij over hun laatste ontwikkelingen.

Van Gogh Nationaal Park

In onze nationale parken nieuwe stijl krijgen maatschappelijke uitdagingen steeds meer een plek. Innovatie, natuurbehoud en recreatie komen er samen. Een van deze parken is het recent ontwikkelde Van Gogh Nationaal Park Brabant. 

Van Gogh Nationaal Park

Quote van Vincent van Gogh: "En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heel digt bij"
Beeld: ©Van Gogh Nationaal Park Brabant

Exposanten Estafette: Energietransitie

Tijdens de InnovatieExpo2021 presenteerden verschillende bedrijven hun initiatieven op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit. We zetten ze hier nogmaals in het zonnetje, deze keer met aandacht voor de energietransitie. 

Exposanten Estafette: Energietransitie

Still uit de video
Beeld: ©Innovatie Estafette

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.