Dit jaar op de InnovatieExpo | Tips voor opschalen | Puzzels in het ruimtelijk gebied

Ontdek in deze nieuwsbrief meer over de thema's, sprekers en participanten van de InnovatieExpo 2023. Lees welke 3 succesfactoren nodig zijn voor het opschalen van innovaties in het publieke domein en leer meer over Expertisecentrum Gebiedsgewijs dat de verbinding legt tussen opgaven, programma’s en overheden.

InnovatieExpo 2023: live innovaties, sprekerssessies en netwerken

Laat je inspireren op de InnovatieExpo 2023 en ontmoet mogelijke samenwerkingspartners die bijdragen aan innovatie in de fysieke leefomgeving. Lees meer.

Innovaties in het publieke domein opschalen: 3 succesfactoren

Overheidsorganisaties realiseren veel innovatieve ideeën voor de fysieke leefomgeving. Maar na succesvolle tests van die ideeën in de praktijk, stokt de ontwikkeling meestal. Lees meer.

Beeld: ©Stephen van Aken en Albert Meijer

Verbinding tussen opgaven, programma’s en overheden

Door samen te werken, kom je tot nieuwe, innovatieve oplossingen en kun je een grotere impact maken. Dat weten ze ook bij Expertisecentrum GebiedsGewijs. Lees meer.

Beeld: ©Expertisecentrum Gebiedsgewijs

Eerder verschenen op InnovatieX

  • Om de leefbaarheid in Nederland te verbeteren, is het nodig om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Vervoer over water kan daarbij helpen. Havenbedrijf Port of Zwolle werkt met de provincies en het bedrijfsleven in de regio aan uitbreiding en verduurzaming.
  • Hitte, droogte en wateroverlast; het plein van hogeschool Saxion was aan verbetering toe. In een samenwerkingsverband tussen Saxion, de studenten en het waterschap is het plein leefbaarder, socialer en groener gemaakt. 
  • Een gedeelde 'bibliotheek' van feitelijke gegevens en de ontwikkeling van een nationale 'digitale tweeling'. Met als doel weloverwogen beleidsbeslissingen te kunnen nemen en de impact hiervan op onze fysieke leefomgeving te voorspellen.
Beeld: ©Port of Zwolle

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.