Innovaties in tijden van schaarste

Die hete en lange zomer lijkt nu toch echt afgelopen te zijn. Door de buien van afgelopen dagen zou je bijna vergeten dat er sprake is van waterschaarste. In deze nieuwsbrief delen we een aantal artikelen die te maken hebben met het thema schaarste. Zo lees je in een van de artikelen hoe we in Nederland het hoofd bieden aan de droogte van afgelopen zomer en de waterschaarste die daarbij hoort. We praten ook met Margo Stam, projectleider van Startup in Residence (SiR). Zij vertelt over hoe SiR Intergov startups en scale-ups de mogelijkheid biedt om samen met verschillende overheden te werken aan nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. En Aniek Ahlers praat over hoe schaarste niet altijd negatief hoeft te zijn. Als omgevingsmanager bij het Nationaal MilieuProgramma houdt ze zich bezig met participatie en communicatie en werkt ze met collega’s toe naar een schaarste van milieuschade.

Hoe biedt Nederland het hoofd aan waterschaarste?

De droogte van de afgelopen zomer bracht problemen met zich mee die we nog steeds ondervinden. In een land als Nederland is watermanagement cruciaal. We kennen hier dan ook een goed functionerende organisatiestructuur om waterschaarste het hoofd te bieden. We lichten uit hoe verschillende teams omgaan met de problemen rondom waterschaarste als gevolg van droogte.

Hoe biedt Nederland het hoofd aan waterschaarste?

Beeld: ©EMMA

Samenwerken aan innovatie: Startup in Residence Intergov

Startup in Residence (SiR) Intergov biedt startups en scale-ups de mogelijkheid om samen met verschillende overheden te werken aan nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Op de Demo Day waren volop mogelijkheden om in contact te komen met betrokkenen vanuit overheden, de startup-community en het bedrijfsleven. Margo Stam, projectleider van Startup in Residence, vertelt wat je kunt verwachten van SiR.

Samenwerken aan innovatie: Startup in Residence Intergov

‘Beleid maken is puzzelen met ideeën’

Schaarste hoeft niet altijd negatief te zijn. Het Nationaal MilieuProgramma (NMP) streeft naar een schaarste van milieuschade. Er wordt momenteel hard aan gewerkt. We praten met omgevingsmanager Aniek Ahlers over hoe het NMP, ook door middel van participatie, werkt naar een gezonde, schone en veilige leefomgeving.

‘Beleid maken is puzzelen met ideeën’

Beeld: ©Nationaal MilieuProgramma

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.