InnovatieExpo 2023 en meer actualiteiten in de fysieke leefomgeving

Ben je benieuwd naar de volgende editie van de InnovatieExpo? Klik dan op het 1e artikel hieronder.

Verder lees je in deze nieuwsbrief over de noodzaak van, en route naar biobased asfalt. Hoe het Kiemcollectief werkt aan meer biodiversiteit in Nederland. En hoe de Future City Foundation techondernemers en lokale overheden verbindt.

InnovatieExpo 2023: save the date

Verbeelden, verbinden, versnellen; dat is het doel tijdens de InnovatieExpo op 2 november 2023. Op dit tweejaarlijkse evenement versterken we samen de innovatiekracht in Nederland.

Lees meer

Op weg naar circulair en biobased asfalt

Dineke van der Burg, programmamanager bij Rijkswaterstaat, en Hans Hendrikse, onderzoeker bij Latexfalt, vertellen over de noodzaak van een circulaire, biobased wegenbouw én de laatste ontwikkelingen op dat vlak. Waar wordt asfalt in de toekomst van gemaakt?

Lees het duo-interview

Verbinding tussen de werelden van tech en overheid

Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat lokale overheden gebruikmaken van de nieuwste digitale en technologische ontwikkelingen. En dat is een gemiste kans, vindt Jan-Willem Wesselink van Future City Foundation, dat techondernemers en overheden verbindt.

Lees het interview

Jan-Willem Wesselink
Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Fotograaf: Rob Acket (Pikstjers)

Nederlandse biodiversiteit verhogen met een micro-innovatie

85% van de biodiversiteit in Nederland is de afgelopen 100 jaar verloren gegaan. Ondanks deze schokkende cijfers, krijgt biodiversiteit vooralsnog weinig aandacht. Hier springt het Kiemcollectief in, door boeren te helpen bij het uitwisselen van lokaal geproduceerde zaden.

Lees meer

Kiemcollectief
Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit staat er nog meer op de agenda

Welke evenementen komen eraan de komende maanden? U vindt ze in de agenda.

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.