Geen innovatie zonder aandacht voor het sociale

Het valt niet te ontkennen, we staan als wereld voor grote uitdagingen en daar zijn echt grote veranderingen nodig. Zowel aan de Universiteit Utrecht bij de Urban Futures Studio, als DRIFT van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeken ze hoe we die transities ook op een sociale manier aanpakken. In deze nieuwsbrief leren we hoe.

DRIFT onderzoeker Flor Avelino vertelt ons over de rol van machtsverhoudingen daarbij. Onno van Sandick vertelt ons over het programma rondom sociale transformatie tijdens Springtij Forum, en Michel Lintermans, voorzitter van de Coöperatie Stationspark Deurne, geeft een voorbeeld van hoe het anders kan.  

Tot slot vertelt een van de innovators van Waterweg ons hoe hun innovatie een oplossing is voor een aantal grote problemen tegelijk.  

Springtij Forum: inspiratie en vooruitgang op Terschelling

Tijdens Springtij Forum op Terschelling ontmoeten deelnemers uit de politiek, bedrijfsleven, kennisinstituten en het sociaal middenveld elkaar om te werken aan duurzame uitdagingen van Nederland. Samen met Onno van Sandick kijken we naar de rol van Sociale Transformatie. 

Springtij Forum: inspiratie en vooruitgang op Terschelling

Deelnemers zitten op een veldje op Terschelling

Fijn thuiskomen op het treinstation in Deurne dankzij innovatieve inwoners

De Coöperatie Stationspark Deurne biedt oplossingen voor allerlei regionale vraagstukken, zowel commercieel als ruimtelijk en sociaal. Voorzitter Michel Lintermans vertelt hoe ze dat doen, en wat er zo bijzonder is aan hun initiatief. 

Fijn thuiskomen op het treinstation in Deurne dankzij innovatieve inwoners

Portetfoto Michel Lintermans

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.