Nieuwsbrief november: Klimaatadaptatie en watergevaar

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dat heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving. Er zijn meer hittegolven en stormen, meer regenval, de ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Met name het water vormt een gevaar voor Nederland. Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze gevolgen? En wat kunnen we doen om erger te voorkomen?

In deze editie onderzoeken we het gevaar dat het water kan vormen én mogelijke innovatieve oplossingen. We blikken terug op wat er is besproken op de klimaattop in Glasgow. En we bespreken een concreet voorbeeld van wateroverlast in Nederland waar iedereen de beelden van heeft gezien: de overstromingen in Limburg. Verder in deze editie: VanHier vertelt over biomaterialen en Rijkswaterstaat deelt innovaties op het gebied van vliegende en varende drones.

Watergevaar en klimaatadaptatie in Limburg: Het Grensmaasgebied

Watermanagement is voor een land als Nederland een cruciaal onderdeel van klimaatadaptatie. Peet Adams van Consortium Grensmaas vertelt over het Grensmaasproject, de watersnood van afgelopen zomer in Limburg en hoe de toekomst er nu mogelijk uit gaat zien. 

Watergevaar en klimaatadaptatie in Limburg: Het Grensmaasgebied

Meren

Voorzichtige plannen en innovatieve stappen op klimaattop Glasgow

Op de internationale klimaattop in Glasgow werkten tussen 31 oktober en 12 november 120 landen aan nieuwe klimaatdoelen en -beloftes die moeten bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Welke plannen zijn er? En welke afspraken zijn er gemaakt?

Voorzichtige plannen en innovatieve stappen op klimaattop Glasgow

Protestbord "there is no planet B"

Drones zijn de toekomst, ook in en op het water

Sneller, veiliger en goedkoper incidenten afhandelen? Dat zou kunnen met drones. Om die reden is Rijkswaterstaat in samenwerkingsverband met vier andere first responders de dronesector aan het stimuleren. Onder de noemer Drone2Go hopen ze drone-innovatie te versnellen.

Drones zijn de toekomst, ook in en op het water

Vliegende drone
Beeld: ©RIjkswaterstaat

CEO Léon Overdulve van OOS International over mosselboerderijen op zee

De schelpdierensector staat onder druk. De mosseloogst in Zeeland wordt met het jaar minder. Omdat een “pannetje mosselen” aanzienlijk minder CO2-uitstoot geeft dan een stukje vlees, ziet Léon Overdulve deze ontwikkeling met lede ogen aan.

CEO Léon Overdulve van OOS International over mosselboerderijen op zee

Léon

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.