Innovaties die Nederland helpen groeien

In 2022 stelt de Nederlandse overheid maar liefst 20 procent meer geld beschikbaar voor wetenschap en innovatie dan afgelopen jaar. Want onderzoek, ontwikkeling en innovatie bieden kansen voor economische groei. En dát zorgt voor meer inkomen. Zodat we meer te besteden hebben, maar ook beter kunnen blijven investeren, bijvoorbeeld in gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaal 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Maak in deze nieuwsbrief kennis met Groeifonds-projecten die ons land niet alleen innovatiever en duurzamer, maar ook welvarender willen maken.   

‘Het Groeifonds stimuleert innovatie, al voordat het geld binnen is’ 

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? En welk soort projecten maakt kans op financiering? We vragen het coördinator Jan-Tjibbe Steeman.  

‘Het Groeifonds stimuleert innovatie, al voordat het geld binnen is’

foto gloeilamp
Beeld: ©Nationaal Groeifonds

Innovatie en economie: hoofdrol weggelegd voor bedrijven 

Hoe innovatief zijn Nederlandse bedrijven? En hoe draagt innovatie bij aan de Nederlandse economie? Hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda ziet veel positieve ontwikkelingen. Het huidige kabinet reserveert veel geld voor innovatie. ‘Maar uiteindelijk moeten bedrijven het zelf doen.’  

Innovatie en economie: hoofdrol weggelegd voor bedrijven

portretfoto Henk Volberda
Beeld: ©Henk Volberda

Duurzame MaterialenNL: Circulair plastic op grote schaal 

Beter recyclebaar plastic zorgt voor minder plasticafval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Hoog tijd, dus, om de transitie naar circulair plastic te versnellen en op te schalen! Het programma Duurzame MaterialenNL gaat de komende jaren onderzoeken hoe we meer én beter nieuw plastic kunnen maken uit plasticafval.  

Duurzame MaterialenNL: Circulair plastic op grote schaal

plastic spullen op een strand
Beeld: ©Duurzame MaterialenNL

Nieuwe Warmte Nu! 

Wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moeten we onze gebouwen van het gas af halen. Het programmavoorstel Nieuwe Warmte Nu! wil daarom de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen versnellen - en dat tegen lage maatschappelijke kosten. Coördinator Ruben van de Belt vertelt hoe dat in zijn werk gaat.  

Nieuwe Warmte Nu!

fietsers
Beeld: ©EMMA

Luchtvaart: klimaatneutraal in 2050, nul-uitstoot in 2070? 

Nederland moet verduurzamen en de luchtvaart kan, gezien de hoge uitstoot, niet achterblijven. Met het programma Luchtvaart in Transitie zet de Nederlandse luchtvaartsector dan ook de nodige stappen richting een klimaatneutrale Nederlandse luchtvaart in 2050. Coördinator Jan Willem van Dijk vertelt ons meer over het programma.  

Luchtvaart: klimaatneutraal in 2050, nul-uitstoot in 2070?

Concept vliegtuigd
Beeld: ©Luchtvaart in Transitie

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

InnovatieX is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.